Een sterk wisselend inkomen en de AOV - Hoe zit dat?

Bij het afsluiten van een AOV (arbeidsongeschiktheidsverzekering) wordt het verzekerd bedrag afgestemd op het inkomen. Maar hoe bepaal je het bedrag bij een wisselend inkomen? 

Een AOV sluit je af voor het geval je door ziekte of een ongeval tijdelijk of nooit weer kunt werken, en dus geen geld meer kunt verdienen. De verzekeraar zorgt in dat geval voor het inkomen, mogelijk zelfs tot jouw pensioendatum. Je krijgt het verzekerd bedrag jaarlijks uitgekeerd als je volledig arbeidsongeschikt raakt. Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid krijg je een deel van het verzekerd bedrag. De uitkering moet wel in verhouding staan tot het inkomen. Je moet er financieel niet op vooruit gaan door de arbeidsongeschiktheid. De verzekeraar wil dus niet een te hoog bedrag verzekeren.

Wat is het maximaal verzekerd bedrag?

Je kunt niet 50.000 euro verzekeren als het inkomen 35.000 euro per jaar bedraagt. Verzekeraars hanteren vaak als maximaal verzekerd bedrag 80 procent van het inkomen. Vaak wordt er hierbij uitgegaan van een gemiddeld inkomen over de afgelopen drie jaren. Een lager bedrag verzekeren mag wel, maar hoger niet.

Stem het verzekerd bedrag af op wat je minimaal nodig hebt

Je verzekert het bedrag dat je minimaal per jaar nodig hebt aan inkomen. Houd er rekening mee dat je een bruto bedrag verzekert. Er is dus nog belasting over verschuldigd. Daar staat tegenover dat de maandelijkse premie aftrekbaar is van het inkomen. Ga bij het bepalen van het verzekerd bedrag uit van wat je aan inkomen nodig hebt als je niet meer kunt werken. Heeft jouw partner een goed inkomen waar jullie grotendeels van rond kunnen komen? Verzeker dan een lager bedrag. Dit geeft weer een besparing op de premie.

Geef substantiële veranderingen door aan de verzekeraar

Ook met een sterk wisselend inkomen ga je nog steeds uit van het gemiddelde over de afgelopen jaren. Wisselingen in het inkomen horen nu eenmaal bij het leven van een zelfstandige. 

Geef een sterke verlaging van het inkomen door aan de verzekeraar. Het verzekerd bedrag moet namelijk wel afgestemd blijven op de werkelijke situatie. Een sterke stijging van het inkomen hoef je niet door te geven, maar kan wel een aanleiding zijn voor een gesprek met de verzekeringsadviseur. Mogelijk moet het verzekerd bedrag namelijk omhoog.

Een AOV is goed afstembaar op een sterk wisselend inkomen. Laat dit dus geen reden zijn om het risico van het arbeidsongeschikt raken niet te verzekeren.


Bovenstaand nieuwsbericht is gepubliceerd op 21-12-2021. Dit bericht is met veel zorg en aandacht samengesteld. Desondanks kunnen wij niet volledig instaan voor de correctheid, volledigheid of actualiteit van de informatie.
Maak een afspraak met ons om de meest recente informatie te ontvangen.


Hypotheekrente al vanaf: (Bekijk hier alle rentes)
meer informatie
Hypotheek oversluiten. Wat levert dat op?
meer informatie
Maak een complete hypotheekbegroting
meer informatie